Osebe s statusom mednarodne zaščite ste upravičene do izobraževanja odraslih, kar najpogosteje pomeni opismenjevanje in dokončanje osnovne šole.

Osnovna šola za odrasle je brezplačna, namenjena pa je osebam, ki so starejše od 15 let in nimajo končane osnovne šole.

Programi izobraževanja odraslih so večinoma prilagojeni zahtevam udeležencev (v enem šolskem letu lahko opravite več letnikov, pouk poteka v popoldanskih urah ipd.). Če s svetovalcem za zaposlitev ugotovite, da vam bo ta aktivnost olajšala zaposlitev, vam lahko pomoč pri plačilu šolnin za izobraževanje odraslih zagotovi zavod za zaposlovanje.

Več o izobraževalnih programih za odrasle