Če imate v drugi držati EU status rezidenta za daljši čas, lahko vi in vaši družinski člani vstopite v Slovenijo in v njej prebivate do 90 dni. Če želite prebivanje podaljšati, morate pred potekom dovoljenega prebivanja podati prošnjo za dovoljenje za začasno prebivanje z določenim namenom – prošnjo lahko podate v tujini ali pri upravni enoti v Sloveniji. Ministrstvo za notranje zadeve o izdanem dovoljenju obvesti državo EU, v kateri imate status rezidenta za daljši čas.