Če nameravate opravljati prostovoljsko delo v Republiki Sloveniji lahko pridobite dovoljenje za začasno prebivanje, v kolikor imate sklenjen dogovor o prostovoljskem delu s prostovoljsko organizacijo ali organizacijo s prostovoljskim programom, ali v kolikor sodelujete kot prostovoljec v projektih prostovoljske službe v okviru programa EU, ki podpira mobilnost prostovoljcev in se izvaja na podlagi uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa oblikovanje programa za podporo mobilnosti prostovoljcev.

Prošnjo za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje lahko pridobite v kolikor izpolnjujete ustrezne pogoje. Kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje se lahko upoštevajo tudi sredstva in žepnina, določena v dogovoru o prostovoljskem delu, sklenjenem s prostovoljsko organizacijo ali organizacijo s prostovoljskim programom in sredstva, ki jih prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom nameni tujcu. V projektih prostovoljske službe v okviru programa EU mora tujec kot dokaz o sodelovanju predložiti tudi potrdilo, ki ga izda državni organ, pristojen za izvajanje nadzora nad izvajanjem takšnega programa, ali od njega pooblaščena organizacija

Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje lahko vložite sami ali jo vloži prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom lahko prošnjo vloži tudi pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.

Dovoljenje za prebivanje se izda za čas sodelovanja v projektu, vendar ne dlje kot za obdobje enega leta. Če je dogovor sklenjen za obdobje daljše od enega leta, se lahko dovoljenje podaljšuje za največ eno leto, vendar ne dlje kot traja prostovoljsko delo oziroma sodelovanje v projektu.