Ko nameravate skleniti zakonsko zvezo, se s partnerjem prijavite matičarju na upravni enoti, na območju katere želita to storiti.

Za sklenitev zakonske zveze v Republiki Sloveniji potrebujete:

  • izpisek iz rojstne matične knjige iz kraja rojstva, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev,
  • podatke o pričah,
  • potrdilo, da ste samskega stanu,
  • potrdilo države, katere državljan ste, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (zadnji dve potrdili sta lahko tudi združeni v eno),
  • dokaz o državljanstvu (potna listina).

Tuje listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji, če jih po predhodnih overitvah v državi izvora overi ministrstvo Republike Slovenije, pristojno za zunanje zadeve, oziroma diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače. Več podatkov najdete tudi na spletnem portalu eUprava.

Na upravni enoti povprašajte, na katerih lokacijah je mogoče uradno skleniti zakonsko zvezo.