Urad bo z vami sklenil pogodbo o integracijskih aktivnostih. Pogodba vsebuje podatke o pogodbenih strankah, datumu sklenitve pogodbe in času trajanja, navedbo integracijskih aktivnosti, namenjenih vašemu lažjemu in hitrejšemu vključevanju v okolje, obveznostih ter obveznosti urada.

S podpisom pogodbe se obvežete, da se boste udeleževali dogovorjenih integracijskih aktivnosti. Urad v sodelovanju z vami pripravi pogodbo in vam jo predloži v podpis v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v enem mesecu od pridobitve statusa. Pogodba se pripravi v slovenskem jeziku in jeziku, ki ga razumete.