Svetovalec za integracijo na uradu za vaše lažje vključevanje v okolje skupaj z vami pripravi osebni integracijski načrt. V njem so, na podlagi vaših znanj in izkušenj, zmožnosti, sposobnosti in želja, načrtovane dejavnosti za vaše lažje vključevanje v slovensko okolje.