V SLOVENIJO LAHKO VSTOPITE Z NASLEDNJIMI DOKUMENTI:

  • z veljavno osebno izkaznico ali veljavnim potnim listom, če ste državljan EU,
  • z veljavnim potnim listom, če za vstop ne potrebujete vizuma ali dovoljenja za prebivanje,
  • z veljavnim potnim listom, v katerem je vizum, če za vstop potrebujete vizum,
  • z veljavnim potnim listom in dovoljenjem za prebivanje, ki ga je izdal pristojni organ Republike Slovenije ali pristojni organ države pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985.

Veljavnost POTNE LISTINE mora biti najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji.

Izdaja VIZUMOV je v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve. Več o vizumih najdete TUKAJ.

info: gp.mzz@gov.si

VRSTE DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE

V postopku pridobivanja dovoljenja za prebivanje oziroma v postopku prijave bivališča imajo tujci obveznost pridobitve davčne številke za potrebe zavarovanja v obvezna socialna zavarovanja. Vpis v davčni register in pridobitev davčne številke spada v delovno pristojnost Finančne uprave Republike Slovenije, ki ima informacije v zvezi s tem objavljene na svoji spletni strani.

KOLIKO MORAM PLAČATI, KO VLOŽIM PROŠNJO ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE?

Opis Cena v EUR
Prošnja, prijava, vloga (vložena v Sloveniji) 4,50
Prošnja, vloga (vložena v tujini) 13,00
Izdaja enotnega dovoljenja (vloga vložena v Sloveniji) * 70,00
Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje (vloga vložena v Sloveniji) 50,00
Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje (vloga vložena v tujini) 102,00
Izdaja dovoljenja za stalno prebivanje 90,60
Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje 15,47

* Če je enotno dovoljenje izdano na podlagi predhodno izdanega delovnega dovoljenja po mednarodnem sporazumu (npr. Sporazum o zaposlovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo ali Bosno in Hercegovino), te takse ne plačate.

Primer 1: Pridobiti želite dovoljenje za začasno prebivanje z namenom študija in prošnjo vložite na pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji. Za prošnjo plačate takso 4,50 EUR, za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje z namenom študija plačate takso 50,00 EUR, za tiskovino izkaznice dovoljenja za začasno prebivanje plačate 15,47 EUR.

Primer 2: Pridobiti želite dovoljenje za začasno prebivanje z namenom študija in prošnjo vložite na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini. Za prošnjo plačate 13,00 EUR, za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje plačate takso 102,00 EUR, za tiskovino izkaznice dovoljenja za začasno prebivanje plačate 15,47 EUR.

info: gp.mnz@gov.si