V SLOVENIJO LAHKO VSTOPITE Z NASLEDNJIMI DOKUMENTI:

  • z osebno izkaznico, če ste državljan EU,
  • s potnim listom, če za vstop ne potrebujete vizuma ali dovoljenja za prebivanje,
  • s potnim listom, v katerem je vizum, če za vstop potrebujete vizum,
  • z veljavnim dovoljenjem za prebivanje in potnim listom,
  • če imate veljavno dovoljenje za prebivanje ali vizum, izdan v drugi državi EU (ki je podpisnica Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma), lahko na ozemlje drugih držav članic (tudi v Slovenijo) v času veljavnosti dokumentov vstopite in tu prebivate skupno 90 dni – skupna dolžina prebivanja v vseh državah EU, razen v državi, ki vam je izdala dovoljenje ali vizum, v zadnjih 180 dneh ne sme preseči 90 dni.

POTNI LIST mora biti veljaven najmanj tri mesece dlje od nameravanega prebivanja v Sloveniji.

Izdaja VIZUMOV je v pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve. Več o vizumih najdete TUKAJ.

VRSTE DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE

  • dovoljenje za začasno prebivanje: zanj zaprosite, ko imate dokazljiv namen prebivanja v Sloveniji. Ob izpolnjevanju pogojev se dovoljenje izda za določen čas (največ eno leto). Podaljšate ga pod enakimi pogoji, kot vam je bilo izdano. Praviloma za prvo dovoljenje zaprosite v tujini, na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije.
  • dovoljenje za stalno prebivanje: zanj zaprosite po določenem neprekinjenem in zakonitem času prebivanja v Sloveniji. Izdano je brez omejitve trajanja in v prošnji vam prav tako ni treba izkazati namena stalnega prebivanja v Sloveniji.

KOLIKO MORAM PLAČATI, KO VLOŽIM PROŠNJO?

Cena v EUR
Prošnja, prijava, vloga (vložena v Sloveniji) 4,50
Prošnja, vloga (vložena v tujini) 13,00
Izdaja enotnega dovoljenja (vloga vložena v Sloveniji) * 70,00
Izdaja dovoljenja za začasno prebivanje (vloga vložena v Sloveniji) 50,00
Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje (vloga vložena v tujini) 102,00
Izdaja dovoljenja za stalno prebivanje 90,60
Izdaja potrdil o prijavi prebivanja za državljane EU in dovoljenj za prebivanje za družinske člane državljanov EU, ki prebivajo v Sloveniji, ali slovenskih državljanov 9,10
Cena izkaznice dovoljenja za prebivanje 12,00

* Če je enotno dovoljenje izdano na podlagi predhodno izdanega delovnega dovoljenja po mednarodnem sporazumu (npr. Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino), te takse ne plačate.

Primer 1: Pridobiti želite dovoljenje za začasno prebivanje z namenom študija in prošnjo vložite v Sloveniji. Za prošnjo plačate takso 4,50 EUR, za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje z namenom študija plačate takso 50,00 EUR, za tiskovino izkaznice dovoljenja za prebivanje plačate 12,00 EUR.

Primer 2: Pridobiti želite dovoljenje za začasno prebivanje z namenom študija in prošnjo vložite v tujini. Za prošnjo plačate 13,00 EUR, za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje plačate takso 102,00 EUR, za tiskovino izkaznice dovoljenja za prebivanje plačate 12,00 EUR.