• V primeru, da imate običajno prebivališče v Republiki Sloveniji in na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, smete eno leto od datuma prijave prebivališča z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki vam ga je izdal pristojni organ vaše države, in ob vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista vozila, za katera vam je bilo vozniško dovoljenje izdano.
  • Časovne omejitve ni za vozniška dovoljenja, izdana v državah članicah EU, Lihtenštajnu, Norveški ali Islandiji.

Če imate v Republiki Sloveniji običajno prebivališče, lahko ob izpolnjevanju pogojev za vožnjo motornih vozil zahtevate zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje. Slovensko vozniško dovoljenje se vam izda, če opravite praktični del izpita.

Praktičnega dela vam ni treba opraviti, če imate vozniško dovoljenje države članice EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, San Marina, Združenega Kraljestva, treh držav Britanskega otočja (Man, Guernsey in Jersey), Gibraltarja in Švice za vse kategorije, Japonske za kategorije AM, A1, A2, A, B1 in B, Južne Koreje, Združenih arabskih emiratov ali Avstralije za kategoriji B1 in B.

Ob zamenjavi se vozniško dovoljenje izdano v tujini vrne organu, ki vam je v vaši državi izdalo dovoljenje.

Zahtevo za zamenjavo vozniškega dovoljenja lahko oddate na kateri koli upravni enoti, predložiti pa morate:

  • dosedanje vozniško dovoljenje,
  • veljavno zdravniško spričevalo,
  • fotografijo velikosti 35 x 45 mm, ki kaže vašo pravo podobo in ni retuširana,
  • dokazilo o plačilu upravne takse (18,10 EUR) in obrazca vozniškega dovoljenja (3,27 EUR),
  • dokazilo, da ste ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izpolnili pogoj običajnega prebivališča v državi, ki je izdala veljavno vozniško dovoljenje, ali ste študirali v tej državi najmanj šest mesecev.

Za opravljanje praktičnega dela izpita se lahko obrnete na katero koli šolo v vašem kraju.

Več podatkov o pridobitvi vozniških dovoljenj in seznam organizacij, ki opravljajo dodatno usposabljanje, najdete na straneh Agencije RS za varnost prometa (strani so dostopne v slovenskem jeziku). Nekaj podatkov najdete tudi na spletni strani slovenija.si.