Zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze.

Partnerja, ki živita v zunajzakonski skupnosti, imata enake pravice in dolžnosti, kot če bi živela v zakonski skupnosti.

Obstoj zunajzakonske skupnosti se, odvisno od primera, ugotavlja na različne načine.

Več informacij