Začetni korak pri integraciji v slovensko družbo je učenje slovenskega jezika. Če ste sklenili Pogodbo o integracijskih aktivnostih boste napoteni na jezikovno šolo, kjer ste upravičeni do 400 brezplačnih ur tečaja,. Stroške tečaja in prevoza nanj krije urad.

Če ste starejši od 65 let, nepismeni ali oseba s posebnimi potrebami vam lahko urad zagotovi prilagojeni program, s katerim pridobite znanje slovenskega jezika za vsakdanje sporazumevanje. Če ste v delovnem razmerju in se zaradi delovnega časa ne morete redno udeleževati tečaja, se lahko del tečajev izvede tudi v drugih oblikah s pomočjo sodobnih tehnologij.

Po koncu tečaja lahko pri pooblaščenih izvajalcih opravljate izpit iz znanja slovenskega jezika. Zahtevek za izdajo napotila na  preizkus znanja slovenskega jezika se vloži pri uradu, ki vam krije stroške prvega opravljanja preizkusa znanja.