Začetni korak pri integraciji v slovensko družbo je učenje slovenskega jezika. Po pridobitvi statusa ste napoteni na jezikovno šolo, kjer ste upravičeni do 300 brezplačnih ur tečaja, v primeru 80-odstotne udeležbe pa lahko zaprosite za dodatnih 100 ur. Mnenje o vaši uspešnosti in podatke o udeležbi uradu pošlje jezikovna šola. Stroške tečaja in prevoza nanj krije urad.

Izvajalci brezplačnih programov učenja slovenskega jezika.

Po koncu tečaja lahko pri pooblaščenih izvajalcih opravljate izpit iz slovenskega jezika. Zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja na osnovni ravni se vloži pri uradu, ki vam krije samo stroške prvega opravljanja preizkusa znanja.