Če nameravate v Sloveniji delati ali se zaposliti, morate pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo, s katerim vstopite v državo, v njej prebivate in delate oziroma ste zaposleni.

Prošnjo za izdajo dovoljenja lahko vložite vi ali vaš delodajalec. Oba imata tudi možnost, da vložita prošnjo za podaljšanje dovoljenja. Za prvo dovoljenje zaprosite v tujini, vaš delodajalec pa lahko zaprosi v Sloveniji. V posebnih primerih za prvo dovoljenje lahko zaprosite v Sloveniji.

Prvo dovoljenje bo izdano za čas veljavnosti pogodbe, vendar ne za dlje kot  obdobje enega leta . Ob izpolnjevanju ostalih pogojev bo dovoljenje lahko podaljšano največ za dve leti – tudi, če imate na primer pogodbo o zaposlitvi ali delu sklenjeno za več let – oziroma za nedoločen čas. Prvo dovoljenje za začasno prebivanje vroči diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini, kjer lahko vi ali vaš delodajalec vloži prošnjo. V kolikor v času izdaje prvega dovoljenja v Republiki Sloveniji prebivate zakonito v Sloveniji in ste predhodno na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini že oddali prstne odtise, se vročitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje lahko opravi v Republiki Sloveniji pri pristojnem organu, ki prvo dovoljenje za začasno prebivanje izda (na upravni enoti, na območju katere prebivate).

Med veljavnostjo dovoljenja lahko zamenjate delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenjate delodajalca ali se zaposlite pri dveh ali več delodajalcih – za to vam ni treba zamenjati dovoljenja, morate pa vi ali vaš delodajalec vložiti prošnjo na upravni enoti.

Ob vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja prejmete potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje. Če ste potrdilo prejeli prvič (za izdajo prvega dovoljenja), na podlagi tega še ne smete delati ali biti zaposleni. Če ste ga prejeli zaradi podaljšanja dovoljenja ali izdaje nadaljnjega dovoljenja, lahko v Sloveniji tudi že delate ali ste zaposleni, če ste predhodno že bili zaposleni ali ste opravljali delo.

POSEBNOST

V posebnih primerih lahko prvo prebivanje v Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela uredite v Sloveniji in za pridobitev prvega dovoljenja z namenom zaposlitve ali dela ne prosite v tujini.

Tako lahko v Sloveniji vložite prošnjo, če tu že zakonito prebivate in ste:

  • športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni delavec, ki je že vpisan v razvid poklicnih športnikov ali razvid zasebnih športnih delavcev in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom oziroma športno organizacijo s sedežem v Sloveniji,
  • oseba, ki namerava v Sloveniji opravljati duhovniški poklic ali redovniško dejavnost znotraj registrirane verske skupnosti, oziroma oseba, ki bo organizirala oziroma vodila karitativno in humanitarno dejavnost znotraj priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti, in predložite potrdilo registrirane verske skupnosti o opravljanju dejavnosti v tej skupnosti oziroma potrdilo priznane humanitarne organizacije o organiziranju oziroma vodenju karitativne in humanitarne dejavnosti v tej organizaciji,
  • poročevalec za tuje medije ali tuj dopisnik, ki je že akreditiran v i Sloveniji oziroma je v postopku podaljšanja akreditacije,
  • oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega ministrstva izkaže obstoj gospodarskega interesa za Slovenijo,
  • oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega ministrstva izkaže obstoj interesa Slovenije v izobraževanju, znanosti in kulturi.

Paziti morate, da prošnjo oddate v Sloveniji pred potekom dovoljenega, zakonitega prebivanja (pred potekom dovoljenega 90-dnevnega prebivanja ali potekom vizuma).