Prehajanje med dovoljenji za prebivanje je mogoče ob izpolnjevanju pogojev, hkrati pa morate imeti še vedno veljavno dovoljenje za začasno prebivanje.

Primer: V Sloveniji prebivate zaradi študija. Tega ste v roku končali in se želite zaposliti. Pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje z namenom študija in na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi na upravni enoti vložite prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje z namenom zaposlitve.