Ko vložite prošnjo, vam bo upravna enota izdala potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, na podlagi katerega lahko v Sloveniji prebivate do odločitve o prošnji. Če ste bili predhodno zaposleni ali opravljali delo na podlagi enotnega dovoljenja,  lahko na podlagi potrdila delo opravljate še naprej oziroma ste zaposleni (do dokončne odločitve o prošnji).

POZOR: Če ste vizumsko obvezni, predlagamo, da v času odločanja o prošnji (od poteka predhodno veljavnega dovoljenja do odločitve o prošnji) ne zapuščate ozemlja Slovenije, saj boste za ponovni vstop ponovno potrebovali vizum.

Če vizuma za vstop v Slovenijo ne potrebujete, če ste dnevni delovni migrant, pa lahko na podlagi tega potrdila vstopite v Slovenijo zaradi namena, zaradi katerega ste vložil prošnjo za podaljšanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje.

PRIMER: Za vstop na ozemlje Slovenije potrebujete vizum ali dovoljenje za prebivanje. Pridobili ste dovoljenje in po letu bivanja pravočasno vložili prošnjo za podaljšanje dovoljenja, zato vam je bilo izdano potrdilo o pravočasno vložen prošnji. Odpotujete v domovino, vmes vam izdano dovoljenje poteče. V Slovenijo na podlagi potrdila morda ne boste mogli vstopiti, kjub temu, da vam je bilo podaljšanje dovoljenja odobreno in vam je bilo v Sloveniji izdano novo dovoljenje, ni vam pa še bilo vročeno. Za vstop v Slovenijo boste morda morali pridobiti vizum ali v tujini ponovno zaprositi za izdajo prvega dovoljenja za prebivanje.