Strokovni delavci centrov za socialno delo vam pomagajo pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, pri oceni možne rešitve, seznanijo vas z možnostmi socialnovarstvenih storitev in dajatev ter z obveznostmi, ki izhajajo iz izbire storitev ali dajatev, ter vam predstavijo celotno mrežo izvajalcev, ki vam lahko ponudijo pomoč. Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi vam omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje vaših socialnih možnosti. Na centrih uveljavljate tudi pravice iz javnih sredstev, če vam te pripadajo. Pristojni center je tisti, kjer imate prijavljeno prebivališče.

Naslovi centrov za socialno delo