Če želite v Sloveniji prebivati zaradi visokokvalificirane zaposlitve, potem se vam lahko izda enotno dovoljenje za prebivanje in opravljanje visokokvalificirane zaposlitve, ki ga imenujemo tudi modra karta EU.

Modra karta EU se izda za tri mesece dlje, kot je veljavnost pogodbe o zaposlitvi, vendar največ za dve leti. Podaljša se lahko največ za tri leta.

V prvih dveh letih zakonite zaposlitve lahko zamenjate delodajalca ali delovno mesto pri istem delodajalcu – prošnjo za zamenjavo morate podati na upravno enoto. Po prvih dveh letih za zamenjavo delodajalca ni treba več vlagati prošnje, vendar morate upravni enoti sporočiti, da boste zamenjali delodajalca.

Ob vloženi prošnji za izdajo in pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja prejmete potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje. Če ste potrdilo prejeli prvič, na podlagi tega še ne smete delati ali biti zaposleni. Če ste ga prejeli na podlagi podaljšanja dovoljenja, ste lahko v Sloveniji zaposleni do sprejete odločitve o podaljšanju.

Če vam kot imetniku modre karte EU, izdane v Sloveniji, dovoljenje poteče v tujini in v drugi državi EU niste pridobili modre karte EU, se lahko kljub temu vrnete in vstopite v Slovenijo.

Pet dni od vstopa se morate zglasiti pri upravni enoti, kjer vam je za tri mesece izdano posebno potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje. Pred potekom trimesečnega dovoljenega prebivanja morate pri upravni enoti podati prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje.

POSEBNOST: Če v Sloveniji že zakonito prebivate in imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, lahko za prvo modro karto EU zaprosite tukaj, prošnjo pa morate vložiti na upravni enoti v 30 dneh od dneva vstopa.

Če imate modro karto EU izdano v drugi državi EU in ste v njej prebivali zadnjih 18 mesecev, lahko vstopite v Slovenijo in tu prebivate 30 dni brez dovoljenja za prebivanje. Če med tem časom sklenete pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem v Sloveniji, lahko vložite prošnjo za izdajo modre karte EU tudi tukaj – prošnjo oddate pri upravni enoti pred potekom 30-dnevnega prebivanja.

Z vami lahko potujejo tudi družinski člani, ki so že v drugi državi EU pridobili dovoljenje za družinskega člana imetnika modre karte EU. Prav tako lahko z vami v Sloveniji prebivajo 30 dni na podlagi že izdanega dovoljenja, pred potekom tega časa pa morate na upravni enoti vložiti prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje. Prošnjo za družinske člane lahko vložite istočasno kot svojo prošnjo.