Pod vsakim obrazcem prošnje se nahajajo informacije o obveznih prilogah, ki jih je potrebno predložiti ob oddaji posamezne prošnje in katere podatke bodo pristojni organi pridobili po uradni dolžnosti. Informacije so na voljo v albanskem, angleškem, bosanskem, makedonskem in srbskem jeziku.

1/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO (37. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

2/1 PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA, ZAMENJAVO DELODAJALCA ALI ZA ZAPOSLITEV PRI DVEH ALI VEČ DELODAJALCIH (peti odstavek 37. člena Zakona o tujcih)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

3/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA DELA KOT SAMOZAPOSLENA OSEBA (37.b člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

4/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA DELA NA PODROČJU RAZISKAV, VIŠJEGA ALI VISOKEGA ŠOLSTVA (38. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

5/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA RAZISKOVALNEGA DELA – DOLGOTRAJNA PREMESTITEV (38.b člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

6/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA RAZISKOVALCA (38.c člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

7/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI ISKANJA ZAPOSLITVE ALI SAMOZAPOSLITVE (38.č in 44.b člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

8/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI VISOKOKVALIFICIRANE ZAPOSLITVE – MODRA KARTA EU (39. in 41. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

9/1 PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAMENJAVE DELODAJALCA ALI ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA IMETNIKA MODRE KARTE EU (četrti odstavek 39. člena Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

10/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA IMETNIKA MODRE KARTE EU (42. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

11/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA (44. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

12/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA PROSTOVOLJSKEGA DELA (44.č člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

13/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA (44.d člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

14/1 PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAPOSLITVE PRIPRAVNIKA PRI DVEH ALI VEČ DELODAJALCIH (četrti odstavek 44.d člena Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

15/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA NAPOTENE DELAVCE (45. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

16/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA, DALJŠEGA OD 90 DNI (45.a člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

17/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA OSEBO, PREMEŠČENO ZNOTRAJ GOSPODARSKE DRUŽBE (45.b, 45.c in 45.d člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

18/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA IMETNIKA ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA OSEBO, PREMEŠČENO ZNOTRAJ GOSPODARSKE DRUŽBE (45.e člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

19/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA DNEVNEGA DELOVNEGA MIGRANTA (46. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

20/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ZDRUŽITVE DRUŽINE (47. člen Zakona o tujcih)

info: ALB , BIH, ENG, MKD, SRP

21/1 PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA BEGUNCA (47.a člen Zakona o tujcih)

info: ENG

22/1 PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA OSEBE S SUBSIDIARNO ZAŠČITO (47.b člen Zakona o tujcih)

info: ENG

23/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI ŠTUDIJA ALI DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV (48. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

24/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI ZAPOSLITVE ALI DELA OZIROMA BO DNEVNI DELOVNI MIGRANT (48. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

25/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE, KI BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI SAMOZAPOSLITVE (48. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

26/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA (48. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

27/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL KOT NAPOTENI DELAVEC (48. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

28/1PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE (48. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

29/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA SLOVENSKEGA RODU (48. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

30/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI STALNO PREBIVANJE OTROKU OSEBE S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO V REPUBLIKI SLOVENIJI, ROJENEMU V TUJINI (49.a člen Zakona o tujcih)

info: ENG

31/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI TRGOVINE Z LJUDMI (50. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

32/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI NEZAKONITEGA ZAPOSLOVANJA (50. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

33/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI DRUŽINSKEGA NASILJA (50. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

34/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE TUJCU, KATEREMU JE V REPUBLIKI SLOVENIJI DOVOLJENO ZADRŽEVANJE (51. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

35/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE IZ DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV (51. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

36/1 PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE (52. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

37/1 PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS (53. člen Zakona o tujcih)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

38/1 PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS ZA TUJCA, KI MU JE PRIZNANA MEDNARODNA ZAŠČITA (53.a člen Zakona o tujcih)

info: ENG

39/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE DRŽAVLJANU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.b člen Zakona o tujcih)

info: ENG

40/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE DRUŽINSKEMU ČLANU DRŽAVLJANA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.b člen Zakona o tujcih)

info: ENG

41/1 PROŠNJA ZA ZAMENJAVO ALI IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE DRŽAVLJANU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.c člen Zakona o tujcih)

info: ENG

42/1 PROŠNJA ZA ZAMENJAVO ALI IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE DRUŽINSKEMU ČLANU DRŽAVLJANA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.c člen Zakona o tujcih)

info: ENG