01/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO (37. člen Zakona o tujcih)

02/1 PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA, ZAMENJAVO DELODAJALCA ALI ZA ZAPOSLITEV PRI DVEH ALI VEČ DELODAJALCIH (peti odstavek 37. člena Zakona o tujcih)

03/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA DELA KOT SAMOZAPOSLENA OSEBA (37.b člen Zakona o tujcih)

04/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA DELA NA PODROČJU RAZISKAV, VIŠJEGA ALI VISOKEGA ŠOLSTVA (38. člen Zakona o tujcih)

05/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA RAZISKOVALNEGA DELA – DOLGOTRAJNA PREMESTITEV (38.b člen Zakona o tujcih)

06/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA RAZISKOVALCA (38.c člen Zakona o tujcih)

07/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI ISKANJA ZAPOSLITVE ALI SAMOZAPOSLITVE (38.č in 44.b člen Zakona o tujcih)

08/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI VISOKOKVALIFICIRANE ZAPOSLITVE – MODRA KARTA EU (39. in 41. člen Zakona o tujcih)

09/1 PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAMENJAVE DELODAJALCA ALI ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA IMETNIKA MODRE KARTE EU (četrti odstavek 39. člena Zakona o tujcih)

10/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA IMETNIKA MODRE KARTE EU (42. člen Zakona o tujcih)

11/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA (44. člen Zakona o tujcih)

12/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA PROSTOVOLJSKEGA DELA (44.č člen Zakona o tujcih)

13/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA (44.d člen Zakona o tujcih)

14/1 PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAPOSLITVE PRIPRAVNIKA PRI DVEH ALI VEČ DELODAJALCIH (četrti odstavek 44.d člena Zakona o tujcih)

15/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA NAPOTENE DELAVCE (45. člen Zakona o tujcih)

16/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA, DALJŠEGA OD 90 DNI (45.a člen Zakona o tujcih)

17/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA OSEBO, PREMEŠČENO ZNOTRAJ GOSPODARSKE DRUŽBE (45.b, 45.c in 45.d člen Zakona o tujcih)

18/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA IMETNIKA ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA OSEBO, PREMEŠČENO ZNOTRAJ GOSPODARSKE DRUŽBE (45.e člen Zakona o tujcih)

19/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA DNEVNEGA DELOVNEGA MIGRANTA (46. člen Zakona o tujcih)

20/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ZDRUŽITVE DRUŽINE (47. člen Zakona o tujcih)

21/1 PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA BEGUNCA (47.a člen Zakona o tujcih)

22/1 PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA OSEBE S SUBSIDIARNO ZAŠČITO (47.b člen Zakona o tujcih)

23/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI ŠTUDIJA ALI DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV (48. člen Zakona o tujcih)

24/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI ZAPOSLITVE ALI DELA OZIROMA BO DNEVNI DELOVNI MIGRANT (48. člen Zakona o tujcih)

25/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE, KI BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI SAMOZAPOSLITVE (48. člen Zakona o tujcih)

26/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA (48. člen Zakona o tujcih)

27/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL KOT NAPOTENI DELAVEC (48. člen Zakona o tujcih)

28/1PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE (48. člen Zakona o tujcih)

29/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA SLOVENSKEGA RODU (48. člen Zakona o tujcih)

30/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI STALNO PREBIVANJE OTROKU OSEBE S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO V REPUBLIKI SLOVENIJI, ROJENEMU V TUJINI (49.a člen Zakona o tujcih)

31/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI TRGOVINE Z LJUDMI (50. člen Zakona o tujcih)

32/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI NEZAKONITEGA ZAPOSLOVANJA (50. člen Zakona o tujcih)

33/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI DRUŽINSKEGA NASILJA (50. člen Zakona o tujcih)

34/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE TUJCU, KATEREMU JE V REPUBLIKI SLOVENIJI DOVOLJENO ZADRŽEVANJE (51. člen Zakona o tujcih)

35/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE IZ DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV (51. člen Zakona o tujcih)

36/1 PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE (52. člen Zakona o tujcih)

37/1 PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS (53. člen Zakona o tujcih)

38/1 PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS ZA TUJCA, KI MU JE PRIZNANA MEDNARODNA ZAŠČITA (53.a člen Zakona o tujcih)

39/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE DRŽAVLJANU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.b člen Zakona o tujcih)

40/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE DRUŽINSKEMU ČLANU DRŽAVLJANA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.b člen Zakona o tujcih)

41/1 PROŠNJA ZA ZAMENJAVO ALI IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE DRŽAVLJANU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.c člen Zakona o tujcih)

42/1 PROŠNJA ZA ZAMENJAVO ALI IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE DRUŽINSKEMU ČLANU DRŽAVLJANA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.c člen Zakona o tujcih)

01/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA PREBIVANJE IN DELO (37. člen Zakona o tujcih)

02/1 PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA, ZAMENJAVO DELODAJALCA ALI ZA ZAPOSLITEV PRI DVEH ALI VEČ DELODAJALCIH (peti odstavek 37. člena Zakona o tujcih)

03/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA DELA KOT SAMOZAPOSLENA OSEBA (37.b člen Zakona o tujcih)

04/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA DELA NA PODROČJU RAZISKAV, VIŠJEGA ALI VISOKEGA ŠOLSTVA (38. člen Zakona o tujcih)

05/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA RAZISKOVALNEGA DELA – DOLGOTRAJNA PREMESTITEV (38.b člen Zakona o tujcih)

06/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA RAZISKOVALCA (38.c člen Zakona o tujcih)

07/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI ISKANJA ZAPOSLITVE ALI SAMOZAPOSLITVE (38.č in 44.b člen Zakona o tujcih)

08/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI VISOKOKVALIFICIRANE ZAPOSLITVE – MODRA KARTA EU (39. in 41. člen Zakona o tujcih)

09/1 PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAMENJAVE DELODAJALCA ALI ZAMENJAVE DELOVNEGA MESTA IMETNIKA MODRE KARTE EU (četrti odstavek 39. člena Zakona o tujcih)

10/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA IMETNIKA MODRE KARTE EU (42. člen Zakona o tujcih)

11/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ŠTUDIJA (44. člen Zakona o tujcih)

12/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI OPRAVLJANJA PROSTOVOLJSKEGA DELA (44.č člen Zakona o tujcih)

13/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA (44.d člen Zakona o tujcih)

14/1 PROŠNJA ZA ODOBRITEV ZAPOSLITVE PRIPRAVNIKA PRI DVEH ALI VEČ DELODAJALCIH (četrti odstavek 44.d člena Zakona o tujcih)

15/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA NAPOTENE DELAVCE (45. člen Zakona o tujcih)

16/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA, DALJŠEGA OD 90 DNI (45.a člen Zakona o tujcih)

17/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA OSEBO, PREMEŠČENO ZNOTRAJ GOSPODARSKE DRUŽBE (45.b, 45.c in 45.d člen Zakona o tujcih)

18/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA IMETNIKA ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA OSEBO, PREMEŠČENO ZNOTRAJ GOSPODARSKE DRUŽBE (45.e člen Zakona o tujcih)

19/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA DNEVNEGA DELOVNEGA MIGRANTA (46. člen Zakona o tujcih)

20/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZARADI ZDRUŽITVE DRUŽINE (47. člen Zakona o tujcih)

21/1 PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA BEGUNCA (47.a člen Zakona o tujcih)

22/1 PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA OSEBE S SUBSIDIARNO ZAŠČITO (47.b člen Zakona o tujcih)

23/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI ŠTUDIJA ALI DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV (48. člen Zakona o tujcih)

24/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI ZAPOSLITVE ALI DELA OZIROMA BO DNEVNI DELOVNI MIGRANT (48. člen Zakona o tujcih)

25/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE, KI BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI SAMOZAPOSLITVE (48. člen Zakona o tujcih)

26/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL ZARADI OPRAVLJANJA SEZONSKEGA DELA (48. člen Zakona o tujcih)

27/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE ENOTNEGA DOVOLJENJA ZA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN BO V REPUBLIKI SLOVENIJI PREBIVAL KOT NAPOTENI DELAVEC (48. člen Zakona o tujcih)

28/1PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA DRUŽINSKEGA ČLANA TUJCA, KI IMA STATUS REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE (48. člen Zakona o tujcih)

29/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ZA TUJCA SLOVENSKEGA RODU (48. člen Zakona o tujcih)

30/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO ALI STALNO PREBIVANJE OTROKU OSEBE S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO V REPUBLIKI SLOVENIJI, ROJENEMU V TUJINI (49.a člen Zakona o tujcih)

31/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI TRGOVINE Z LJUDMI (50. člen Zakona o tujcih)

32/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI NEZAKONITEGA ZAPOSLOVANJA (50. člen Zakona o tujcih)

33/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE ŽRTVI DRUŽINSKEGA NASILJA (50. člen Zakona o tujcih)

34/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE TUJCU, KATEREMU JE V REPUBLIKI SLOVENIJI DOVOLJENO ZADRŽEVANJE (51. člen Zakona o tujcih)

35/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE IZ DRUGIH UTEMELJENIH RAZLOGOV (51. člen Zakona o tujcih)

36/1 PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE (52. člen Zakona o tujcih)

37/1 PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS (53. člen Zakona o tujcih)

38/1 PROŠNJA ZA NAKNADNO PRIDOBITEV STATUSA REZIDENTA ZA DALJŠI ČAS ZA TUJCA, KI MU JE PRIZNANA MEDNARODNA ZAŠČITA (53.a člen Zakona o tujcih)

39/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE DRŽAVLJANU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.b člen Zakona o tujcih)

40/1 PROŠNJA ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE DOVOLJENJA ZA ZAČASNO PREBIVANJE DRUŽINSKEMU ČLANU DRŽAVLJANA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.b člen Zakona o tujcih)

41/1 PROŠNJA ZA ZAMENJAVO ALI IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE DRŽAVLJANU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.c člen Zakona o tujcih)

42/1 PROŠNJA ZA ZAMENJAVO ALI IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE DRUŽINSKEMU ČLANU DRŽAVLJANA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE NA PODLAGI SPORAZUMA O IZSTOPU ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKE SKUPNOSTI ZA ATOMSKO ENERGIJO (141.c člen Zakona o tujcih)