Če se znajdete v socialni stiski in težavah, se obrnite na pristojni center za socialno delo, kjer vam lahko ustrezno strokovno pomagajo in vas seznanijo s pravicami, ki vam pripadajo v okviru socialnega varstva. Če izpolnjujete z zakonom predpisane pogoje, ste upravičeni do prejemanja nekaterih vrst finančne pomoči.