Osebe z mednarodno zaščito imate pravico do združevanja družinskih članov.

Pri postopku vam lahko pomaga PIC (Pravno-informacijski center nevladnih organizacij).

Če je vaši prošnji ugodeno, lahko vaši družinski člani pridejo v Republiko Slovenijo, stroške prihoda (letalske karte, spremstvo) pa plačate sami.

Osebe, s katerimi se združite, v Republiki Sloveniji dobijo status tujca, in ne status osebe z mednarodno zaščito.