Zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji je razdeljeno na obvezno in dopolnilno oziroma prostovoljno.

Osebe z mednarodno zaščito se obvezno zavarujete iz tega naslova, če niste obvezno zdravstveno zavarovane na drugi podlagi. Če ste prejemnik denarne socialne pomoči, lahko na centru za socialno delo uveljavljate pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, do katerega ste upravičeni največ za obdobje, za katero se vam dodeli denarna socialna pomoč.

V sistem zdravstvenega zavarovanja vas takoj po pridobitvi statusa mednarodne zaščite prijavi urad, kartico zdravstvenega zavarovanja pa dobite čez približno dva tedna. Če kartico izgubite ali vam jo ukradejo, o tem čim prej obvestite najbližjo območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vse spremembe (če se denimo zaposlite ali izgubite zaposlitev) morate čim prej sporočiti svojemu svetovalcu za integracijo. Prijava, odjava in vse spremembe se morajo zaradi sprememb podlag za zavarovanje nemudoma sporočiti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Vaše zdravstveno varstvo v Republiki Sloveniji je urejeno tako: po izselitvi iz azilnega doma greste s prostovoljcem, ki vam pomaga pri urejanju začetnih postopkov, v krajevno pristojni zdravstveni dom, kjer si izberete osebnega zdravnika in zobozdravnika, po potrebi še pediatra (če imate otroka) in ginekologa (za vse ženske). Upravičeni ste do vseh zdravstvenih storitev – do obiska zdravnika, zobozdravnika in različnih specialistov, prejema zdravil, bolnišničnega zdravljenja in operacij, nekatere storitve pa je včasih treba doplačati. Pri obisku zdravnika morate vedno imeti kartico zdravstvenega zavarovanja.

Dodatne informacije