Zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji je razdeljeno na obvezno in dopolnilno oziroma prostovoljno.

Osebe z mednarodno zaščito se obvezno zavarujete iz tega naslova, če niste obvezno zdravstveno zavarovane na drugi podlagi. Če ste prejemnik denarne socialne pomoči, lahko na centru za socialno delo uveljavljate pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, do katerega ste upravičeni največ za obdobje, za katero se vam dodeli denarna socialna pomoč.

Otroci, ki imajo priznano mednarodno zaščito, so upravičeni do zdravstvenih storitev v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot otroci, ki so obvezno zdravstveno zavarovani kot družinski člani. V enakem obsegu so do zdravstvenega varstva upravičeni tudi šolajoči otroci po 18. letu starosti, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

V sistem zdravstvenega zavarovanja vas takoj po pridobitvi statusa mednarodne zaščite prijavi urad, kartico zdravstvenega zavarovanja pa dobite čez približno dva tedna. Če kartico izgubite ali vam jo ukradejo, o tem čim prej obvestite najbližjo območno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Izdajo nove kartice zdravstvenega zavarovanja boste morali plačati.

Če se zaposlite ali zaposlitev izgubite, o tem čimprej obvestite urad, saj mora spremembo podlage za zdravstveno zavarovanje sporočiti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pri obisku zdravnika ali za prevzem zdravil v lekarni morate vedno imeti kartico zdravstvenega zavarovanja.