Osrednjo koordinativno in usklajevalno vlogo vključevanja migrantov določa Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov