Z oznako »rezident za daljši čas« označimo tisto dovoljenje za stalno prebivanje tujca, ki je bilo izdano po petih letih zakonitega prebivanja v Sloveniji. Če ste dovoljenje za stalno prebivanje pridobili pred izpolnitvijo pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Sloveniji, lahko status rezidenta za daljši čas pridobite šele po petih letih prebivanja v Sloveniji.

Status rezidenta za daljši čas pridobite tudi osebe s priznano mednarodno zaščito:

  • v čas petih let se šteje tudi polovica časa prebivanja v Sloveniji kot prosilec za mednarodno zaščito. Če je obdobje prebivanja presegalo 18 mesecev, se v čas neprekinjenega petletnega zakonitega prebivanja šteje celotno obdobje,
  • če ste status rezidenta za daljši čas kot oseba z mednarodno zaščito že pridobili v drugi državi EU in ga še vedno imate, hkrati pa že pet let neprekinjeno zakonito prebivate v Sloveniji.