Osebe z mednarodno zaščito ste glede izobraževanja in usposabljanja izenačene z državljani Republike Slovenije.

Šolski sistem v Republiki Sloveniji je razdeljen na predšolsko vzgojo, osnovnošolsko, srednješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje ter izobraževanje odraslih.

Več informacij o izobraževanju v Republiki Sloveniji