Če v Sloveniji prebivate dovolj časa in imate izdano dovoljenje za začasno prebivanje za eno leto ali imate veljavno dovoljenje za stalno prebivanje, lahko združite svojo družino.

KAJ POMENI dovolj časa?

Dovolj časa pomeni, da ste v Sloveniji že prebivali eno leto na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imate izdano dovoljenje za začasno prebivanje za najmanj eno leto. Upošteva se tudi čas prebivanja na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji za prvo izdajo ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja oziroma njegovo podaljšanje.

Kdo lahko združuje družinske člane prej, brez časovne omejitve?

Imetniki modre karte EU, delavci na področju raziskav in visokega šolstva, premeščeni delavci iz tretje države v Slovenijo in dolgotrajno premeščeni delavci iz druge države EU v Slovenijo lahko združujete družino brez časovne omejitve. Prošnjo za družinske člane lahko oddate istočasno kot svojo prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje. Prav tako lahko predčasno združite družino, če je vaše prebivanje v interesu države – o interesu združitve družine poda mnenje tisto ministrstvo ali državni organ, ki ima tudi interes za vaše prebivanje v Sloveniji. Upravna enota o prošnji za združitev družine odloči na podlagi predloženega mnenja.

KDO SO družinski člani?

Družinski člani so:

  • zakonec, partner v partnerski skupnosti ali partnerski zvezi, s katerim živite v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
  • vaši mladoletni neporočeni otroci,
  • mladoletni neporočeni otroci vašega zakonca, partnerja v partnerski skupnosti ali partnerski zvezi, s katerim živite v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,
  • če ste mladoletni, so družinski člani lahko tudi vaši starši, s katerimi ste pred prihodom v Slovenijo prebivali v družinski skupnosti,
  • polnoletni neporočeni otroci in starši vašega zakonca, partnerja v partnerski skupnosti ali partnerski zvezi, s katerim živite v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki jih morate vi ali vaš zakonec, partner v partnerski skupnosti ali partnerski zvezi, s katerim živite v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti po zakonu države, katere državljan ste, preživljati.

Za vse družinske člane morate izkazovati pogoje, pri čemer morate zadostna sredstva izkazovati zase in za vse družinske člane, ki jih nameravate združiti in sicer za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji.

Koliko znašajo zadostna sredstva za družinske člane?

Sredstva za družinske člane se dokazujejo po enakih utežeh, kot se določa denarna socialna pomoč, natančno na uteži.

Primer: polno zaposleni tujec, ki združuje nezaposleno ženo in mladoletnega otroka mora zagotoviti sredstva zase (utež 1,00), za ženo ( utež 0,57) in za otroka (utež 0,59). Osnovni znesek minimalnega dohodka (utež 1) se spreminja, trenutno znaša: TUKAJ.

Dovoljenje za družinske člane lahko podaljšate za toliko časa, kot je veljavno vaše dovoljenje. Primer: če v Sloveniji živite že tri leta, vaši družinski člani pa na podlagi združitve družine dve leti, in vam je dovoljenje podaljšano še za šest mesecev, se bo ob izpolnjevanju pogojev tudi vašim družinskim članom dovoljenje podaljšalo za šest mesecev.

Če tujec umre ali je zveza dveh oseb prenehala in je v Sloveniji trajala vsaj tri leta, se dovoljenje družinskemu članu lahko podaljša enkrat.