Za slovensko državljanstvo lahko zaprosite če v Sloveniji dejansko živite 5 let pred vložitvijo prošnje in izpolnjujete tudi preostale pogoje, ki so predpisani z Zakonom o državljanstvu. Vlogo za sprejem v državljanstvo oddate na upravni enoti v kateri imate prijavljeno prebivališče.

Več informacij o pogojih za pridobitev državljanstva lahko dobite na upravni enoti, kjer tudi oddate prošnjo in plačate takso.