Osebe s statusom begunca imate možnost zaprositi za državljanstvo Republike Slovenije po petih letih, osebe s subsidiarno zaščito pa po desetih letih prebivanja v Republiki Sloveniji, če izpolnjujete tudi preostale pogoje, ki so predpisani z Zakonom o državljanstvu.

Več informacij o pogojih za pridobitev državljanstva lahko dobite na upravni enoti, kjer tudi oddate prošnjo in plačate takso.

Vloga in dodatne informacije