Če je vaše prebivanje v interesu države, se vam lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, vendar ne za dlje kot pet let. Državni organ ali ministrstvo, ki ima interes za vaše prebivanje v Sloveniji, Vladi Republike

Slovenije poda predlog, v katerem utemelji interes, vaše soglasje za uvedbo postopka, dokazila o zadostnih sredstvih za preživljanje za ves čas veljavnosti dovoljenja ter ustrezno zdravstveno zavarovanje. Na podlagi predloga vlada izda sklep za izdajo dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve. Slednje pred izdajo preveri tudi morebitne varnostne zadržke.