Izjava o dostopnosti

Urad Vlade Republike Slovenije se zavezuje, da bo vsem uporabnikom omogočal dostopnost spletnega mesta Infotujci.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto InfoTujci – Informacije za tujce.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na spletnem mestu Infotujci.si sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto Infotujci.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih razlogov.

Nedostopna vsebina

Spletno mesto Infotujci.si je bilo postavljeno leta 2017 in dejstvo, da stran ni v celoti dostopna je povezano z starejšo verzijo izgleda spletnega mesta. V teku je priprava novega javnega naročila za celostno prenovo spletnega mesta. Prenova spletnega mesta je načrtovana do konca leta 2023. Ker se načrtuje celostna prenova spletnega mesta, bi popolna prilagoditev obstoječe strani predstavljala za urad nesorazmerno breme. Nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in pri spletnih objavah uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti spletišče ni v celoti dostopno.

Primeri takih vsebin so:

 • manjkajoči alternativni opisi pri slikah, ki sestavljajo grafično podobo spletne strani in so večinoma dekorativne narave,
 • PDF dokumenti,
 • različne preglednice s podatki,
 • vsa vnosna polja v obrazcih nimajo pravilne oznake (na primer polje za iskanje po strani),
 • nekateri gumbi so brez opisov, kot na primer gumb za tiskanje, samo slikovna ikona je prisotna,
 • nekatere povezave niso opremljene z besedilom, ampak samo z ikono,
 • v nekaterih tabelah v glavah ni besedila,
 • določene napake zaradi tehničnih omejitev v sistemu za upravljanje z vsebinami WordPress in načinom prikaza vsebine na spletni strani.

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Cesta v Gorice 15
1000 Ljubljana

Nedostopna vsebina

 • Ta izjava je bila pripravljena 20. aprila 2023 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana