Cene najema stanovanja so odvisne od lokacije, opremljenosti in starosti. Poleg najemnine je navadno treba plačati tudi stroške prebivanja (elektrika, voda, ogrevanje, odvoz smeti ipd.). Ob najemu stanovanja je pogosto treba plačati tudi varščino.

Najem stanovanja se opravi s sklenjeno najemno pogodbo med vami in lastnikom stanovanja. Brez najemne pogodbe ne boste mogli prijaviti prebivališča.