V primerih materialne ogroženosti lahko na pristojnem centru za socialno delo zaprosite tudi za izredno denarno socialno pomoč, ki se dodeli v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. Po prejetju izredne socialne pomoči morate v 45 dneh centru predložiti dokazila o namenski porabi denarja. Pomoč je treba porabiti v 30 dneh od prejema.

Vloga za izredno socialno pomoč