Predšolska vzgoja ni obvezna, izvajajo pa jo vrtci, v katere lahko vpišemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo.

En mesec pred vstopom otroka v vrtec morate oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na krajevno pristojnem centru za socialno delo, da vam bodo izdali odločbo, s katero vam bodo določili višino plačila vrtca.