Z overitvijo prepisa ali kopije se potrdi istovetnost z izvirnimi listinami. Za preverjanje istovetnosti so vse javne listine, ki jih izdajo tuji organi (npr. potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o izobrazbi, rojstni list, policijsko poročilo ipd.), overjene. Če oseba, ki o vaši prošnji odloča ne razume jezika javne listine, ki ste jo priložili prošnji, boste morali predložiti še ustrezen prevod listne v slovenski jezik.  Prevod praviloma zagotovi sodni tolmač, ki prevedeno besedilo zveže z izvirnim dokumentom ter opremi s svojim žigom in podpisom, s katerim jamči za istovetnost prevoda z izvirnim besedilom. Imenik sodnih tolmačev, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje, je dostopen TUKAJ.

Overitev javne listine se izkazuje s štampiljko ali nalepko, imenovano žig Apostille, ki se lahko odtisne na samo listino ali na njen dodatek.

Če ste državljan države, ki je podpisnica haaške Konvencije o odpravi potrebe legalizacije javnih listin, overitev javne listine opravi organ, ki ga je določila vaša država. Če ste državljan države, ki omenjene konvencije ni podpisala, morate izdano javno listino overiti še pri Ministrstvu za zunanje zadeve oziroma pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

V primeru, da bo upravna enota dvomila o verodostojnosti listine, ki ste jo predložili, lahko zahteva od Ministrstva za zunanje zadeve, naj preveri, ali jo je izdal organ, ki je v njej naveden.