V skladu z določbami Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije Republika Slovenija državljanom Združenega kraljestva in njihovim družinskim članom, ki so v Republiki Sloveniji zakonito prebivali pred 31. decembrom 2020 in v Republiki Sloveniji zakonito prebivajo tudi po tem datumu, zagotavlja pravico do prebivanja in dovoljenje za prebivanje. Podrobnejše informacije o pravicah do prebivanja v skladu s Sporazumom o izstopu.