Osebe z mednarodno zaščito ste pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva izenačene z državljani Republike Slovenije. Do denarne socialne pomoči ste upravičene osebe z mednarodno zaščito, ki nimate lastnih sredstev za preživljanje ali vam preživljanje ni zagotovljeno kako drugače. Na centru za socialno delo lahko poleg denarne socialne pomoči uveljavljate tudi različne subvencije (npr. za znižano plačilo malice za šoloobvezne otroke) in znižana plačila (npr. za plačilo vrtca).

Več informacij in obrazci vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Seznam centrov za socialno delo 

Omenjene pravice uveljavljate na krajevno pristojnem centru za socialno delo z Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, subvencij oziroma znižanih plačil. Centru za socialno delo morate sporočati vse spremembe, ki lahko vplivajo na prejemanje denarnih prejemkov (npr. če ste se zaposlili).