Delovno razmerje se sklene s podpisom pogodbe o zaposlitvi. Zaposlijo se lahko osebe po dopolnjenjem 15. letu starosti. Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden, dodatnih ur/nadur pa imate lahko največ 230 v celem letu. Če delate osem ur na dan, vam pripada 30 minut odmora. Imate tudi pravico do letnega dopusta – v pogodbi piše, koliko dni vam pripada.

V primerih t. i. dela na črno (najpogosteje gre za delo brez pogodbe in izplačevanje plače v gotovini) takoj obvestite svojega svetovalca za integracijo. Tako delo je nezakonito in kaznivo za delodajalca in delavca, prijavite pa ga lahko na inšpektoratu za delo.