Visokošolsko izobraževanje izvajajo javni ali samostojni visokošolski zavodi. Razpis za vpis je praviloma objavljen na začetku februarja, prijavite pa se lahko v spomladanskem ali jesenskem vpisnem roku; če ostanejo še prosta mesta, tudi v tretjem roku, tj. do 10. oktobra.

Stroške, povezane s priznavanjem diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi iz vaše matične države, krije urad.