Če dovoljenje za začasno prebivanje pridobivate prvič, zaprosite zanj na katerem koli diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini  – izdano vam bo prvo dovoljenje za začasno prebivanje.

V Sloveniji lahko za prvo dovoljenje za prebivanje zaprosite:

 • če tu že prebivate na podlagi vizuma za dolgoročno prebivanje (ne velja za izdajo prvega enotnega dovoljenja, glej spodnje izjeme),
 • če tu že zakonito prebivate, imate namen študija v Sloveniji in predložite dokazilo o vpisu na študij,
 • če tu že zakonito prebivate, ste raziskovalec, visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec in imate sklenjen sporazum o gostovanju z raziskovalno organizacijo ali visokošolskim zavodom iz Slovenije,
 • če imate veljavno enotno dovoljenje ICT, izdano v drugi državi EU in boste znotraj gospodarske družbe premeščeni več kot 90 dni (prošnjo vložite v roku 30 dni od vstopa v Slovenijo),
 • če imate status rezidenta za daljši čas (LTR) v drugi državi EU in želite v Sloveniji prebivati zaradi zaposlitve, dela, samozaposlitve, sezonskega dela ali kot dnevni delovni migrant (prošnjo vložite v roku 90 dni od vstopa v Slovenijo)
 • če ste imetnik modre karte EU izdane v drugi državi EU in ste v njej prebivali zadnjih 18 mesecev (prošnjo vložite v roku 30 dni od vstopa v Slovenijo) ,
 • če tu že zakonito prebivate in se nameravate v Sloveniji zaposliti ali delati, če ste:
  • športni trener poklicni športnik ali zasebni športni delavec, ki je že vpisan v razvid poklicnih športnikov ali v razvid zasebnih športnih delavcev in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Sloveniji,
  • oseba, ki namerava v  Sloveniji opravljati duhovniški poklic ali redovniško dejavnost v okviru registrirane verske skupnosti oziroma oseba, ki bo organizirala oziroma vodila karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti, in predloži potrdilo registrirane verske skupnosti o opravljanju dejavnosti v tej skupnosti oziroma potrdilo priznane humanitarne organizacije o organiziranju oziroma vodenju karitativne in humanitarne dejavnosti v tej organizaciji,
  • poročevalec za tuje medije ali tuj dopisnik, ki je že akreditiran v Republiki Sloveniji oziroma je v postopku podaljšanja akreditacije,
  • oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega ministrstva izkaže obstoj gospodarskega interesa za Republiko Slovenijo,
  • oseba, ki na podlagi predložitve mnenja pristojnega ministrstva izkaže obstoj interesa Republike Slovenije na področju izobraževanja, znanosti in kulture.

Ko vložite prošnjo, vam bo upravna enota izdala potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje.