Prošnjo za podaljšanje dovoljenja je treba vložiti pred potekom veljavnosti dovoljenja, in sicer pod enakimi pogoji, kot se izda. Priporočamo, da jo oddate en mesec pred potekom veljavnosti dovoljenja. Za podaljšanje enotnega dovoljenja predlagamo, da prošnjo  oddate 90 dni pred potekom veljavnosti dovoljenja.