Prošnjo za podaljšanje dovoljenja je treba vložiti pred potekom veljavnosti dovoljenja, in sicer pod enakimi pogoji, kot se izda. Priporočamo, da jo oddate en mesec pred potekom veljavnosti dovoljenja.