• A-
  • A+

Državljani tretjih držav

Podaljšanje dovoljenja

Prošnjo za podaljšanje dovoljenja je treba vložiti pred potekom veljavnosti dovoljenja, in sicer pod enakimi pogoji, kot se izda. Priporočamo, da jo oddate en mesec pred potekom veljavnosti dovoljenja.