Pri urejanju začetnih življenjskih situacij v novem okolju, kot so iskanje stanovanja, podpis stanovanjske pogodbe, prijava prebivališča, prijava v evidence zavoda za zaposlovanje, izpolnjevanje vloge za denarno socialno pomoč, odpiranje bančnega računa in izbira zdravnika, vam pomagajo prostovoljci nevladnih organizacij, ki izvajajo projekte pomoči osebam z mednarodno zaščito. Omenjeni partnerji urada organizirajo tudi najrazličnejše aktivnosti za vaše lažje in hitrejše vključevanje v slovensko okolje, kot so skupinska srečanja, konverzacija, učna pomoč, enodnevni izleti, obiski gledališč ipd. Tisti, ki pridete v Republiko Slovenijo na podlagi programa premestitve, ste vključeni v trimesečni orientacijski program (učenje slovenščine in spoznavanje slovenske družbe), ki ga izvajajo nevladne organizacije.