Ob pridobitvi ali podaljšanju dovoljenja za prebivanje morate predložiti dokazila o nekaznovanju oziroma dokazila, da zoper vas ni uveden kazenski postopek, če država, katere državljan ste, vodi takšno evidenco. S tem boste dokazali, da zoper vas ni varnostnega zadržka, zaradi katerega bi vam lahko bil vstop v Slovenijo onemogočen.

Če vlagate prošnjo za prvo dovoljenje za prebivanje, potrdila oziroma dokazila ne smejo biti starejša od treh mesecev. Potrdila izdajajo državni organi države, katere državljan ste. Potrdilo je javna listina, zato mora biti overjeno in  prevedeno v slovenski jezik. Prevod potrdil in dokazil v slovenski jezik je potreben, če oseba, ki o vaši prošnji odloča, ne razume jezika potrdila.

Če vlagate prošnjo za podaljšanje ali nadaljnje dovoljenje in ste vmes odhajali iz Slovenije ter obstaja sum, da ste v tujini storili kaznivo dejanje ali da je zoper vas uveden kazenski postopek, boste morali prošnji ponovno priložiti potrdilo o nekaznovanosti.

Če ozemlja Slovenije od predhodno izdanega dovoljenje za prebivanje niste zapuščali in ni suma o varnostnem zadržku, ni potrebe po predložitvi novega potrdila o nekaznovanju iz matične države. Nova potrdila se v takem primeru prilagajo vsaka tri leta, ob vmesnih podaljšanjih pa zadošča vaša izjava o nekaznovanju, ki mora biti dodana k zapisniku na upravni enoti.