V kolikor ste tujec z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega ali izobraževalnega dela ali tujec z izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela zaradi dolgotrajne premestitve in ste v Republiki Sloveniji zaključil raziskovalno delo, ter se želite v Republiki Sloveniji zaposliti ali samozaposliti, lahko pridobite enotno dovoljenje zaradi iskanja zaposlitve oziroma samozaposlitve.

Enotno dovoljenje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve lahko pridobite v kolikor: izpolnjujete ostale pogoje; pravočasno, pred potekom veljavnega dovoljenja za prebivanje vložite prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja kot nadaljnjega dovoljenja za prebivanje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve pri pristojnem organu Republike Slovenije (upravna enota); pristojni organ, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, poda soglasje k izdaji vašega nadaljnjega (enotnega) dovoljenja; predložite dokazila raziskovalne organizacije iz Republike Slovenije o zaključenem raziskovalnem delu. V kolikor dokazila ne morete predložiti sočasno z prošnjo, ga morate predložite do roka, ki vam ga naknadno določi pristojni organ v Republiki Sloveniji. Ob vložitvi prošnje vam pristojni organ izda potrdilo o vloženi prošnji, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji.

Enotno dovoljenje za prebivanje zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve raziskovalca, se izda z veljavnostjo devetih mesecev. Družinskemu  članu  raziskovalca, ki prebiva v Republiki Sloveniji in ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana se dovoljenje za začasno prebivanje, lahko podaljša z enako časovno obdobje, kot se izda dovoljenje za prebivanje tujcu (t.i. sponzorju).