Kot oče imate pravico do očetovskega dopusta, ki traja 30 koledarskih dni (ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati), pri čemer morate prvih 15 dni dopusta izkoristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti (sicer ta del očetovskega dopusta zapade), nadaljnjih 15 dni pa lahko izrabite po koncu starševskega dopusta matere in najkasneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka).

Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva.

Pravico do očetovskega dopusta uveljavljate na centru za socialno delo, na katerem je mati uveljavljala pravico do materinskega  dopusta oziroma ji je bila priznana pravica do materinskega dopusta, in sicer 30 dni pred predvidenim datumom nastopa očetovskega dopusta ali 60 dni pred predvidenim datumom poroda (na podlagi potrdila ginekologa). Prav tako morate najpozneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega dopusta obvestiti o nameri izrabe dopusta svojega delodajalca.

Več informacij