Mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji pomeni status begunca in status subsidiarne zaščite.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je pristojni organ za zagotavljanje pravic in izvajanje integracijskih ukrepov za osebe, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita. Osebam s priznano mednarodno zaščito, ki so sklenile Pogodbo o integracijskih aktivnostih, zagotavlja nastanitev v svojih integracijskih hišah in drugih nastanitvenih zmogljivostih oziroma jim izplačuje denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu. Odločba o priznanju statusa begunca velja kot dovoljenje za stalno prebivanje, odločba o priznanju statusa subsidiarne zaščite pa kot dovoljenje za začasno prebivanje.

Integracija je proces, katerega namen je z vašim dejavnim sodelovanjem doseči stopnjo vaše samostojnosti, ki vam bo omogočala polno vključitev v življenje in delo v Republiki Sloveniji.

Pristojna služba za izvajanje pomoči pri integraciji je Sektor za integracijo Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Po pridobitvi statusa vas bodo povabili na razgovor ter vam podali vse informacije, ki so potrebne za čim hitrejše vključevanje v novo družbeno okolje. Če boste sklenili Pogodbo o integracijskih aktivnostih, vam bo dodeljen tudi svetovalec za integracijo,   s katerim  bosta skupaj načrtovala aktivnosti, ki vam bodo v pomoč pri vaši integraciji.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Sektor za integracijo
Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana

Uradne ure:

ponedeljek:     9.00–12.00

sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.00

petek: 9.00–12.00

Telefon: 01/200-84-01

E-naslov: gp.uoim@gov.si