Mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji pomeni status begunca in status subsidiarne zaščite.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je pristojni organ za zagotavljanje pravic in izvajanje integracijskih ukrepov za osebe, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita. Osebam s priznano mednarodno zaščito zagotavlja nastanitev v svojih integracijskih hišah in drugih nastanitvenih zmogljivostih oziroma jim izplačuje denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu. Odločba o priznanju statusa begunca velja kot dovoljenje za stalno prebivanje, odločba o priznanju statusa subsidiarne zaščite pa kot dovoljenje za začasno prebivanje.

Integracija je proces, katerega namen je z vašim dejavnim sodelovanjem doseči stopnjo vaše samostojnosti, ki vam bo omogočala polno vključitev v življenje in delo v Republiki Sloveniji.

Pristojna služba za izvajanje pomoči pri integraciji je Sektor za integracijo Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov. Dodeljen vam bo svetovalec za integracijo, ki vas bo povabil na razgovor ter vam podal vse informacije, ki so potrebne za čim hitrejše vključevanje v novo družbeno okolje, pozneje pa bosta skupaj pripravila osebni integracijski načrt.

Osebni integracijski načrt se pripravi za triletno obdobje pomoči pri vključevanju v okolje, vendar se po potrebi spremeni oziroma dopolni. Skupaj s svetovalcem bosta glede na vaše predhodno znanje, sposobnosti, zmožnosti in želje pripravila načrt dejavnosti za pomoč pri vaši integraciji. Osebni integracijski načrt tako med drugim zajema učenje slovenskega jezika, izobraževanje, možnosti za zaposlitev in delo ter drugo.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Sektor za integracijo
Cesta v Gorice 15
1000 Ljubljana

Uradne ure:

  • ponedeljek:     9.00–12.00
  • sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.00
  • petek: 9.00–12.00

Telefon: 01/200-84-01

E-naslov: gp.uoim@gov.si