Če boste opravljali sezonsko delo, daljše od 90 dni, lahko pridobite enotno dovoljenje za prebivanje in opravljanje sezonskega dela.

Poleg dokazil o izpolnjevanju drugih pogojev morate predložiti tudi veljavno pogodbo o zaposlitvi ali opravljanju dela.

Dovoljenje lahko podaljšujete pri istem ali drugem delodajalcu ali naročniku dela, vendar skupna dolžina ne sme presegati šestih mesecev oziroma v izjemnih primerih sedmih mesecev.

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. maja 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/2020), ki je začel veljati 31. maja 2020.

V skladu s 43. členom ZIUOOPE se za preostanek leta 2020 spreminja ureditev glede izdaje dovoljenja za sezonsko delo na podlagi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18) in enotnega dovoljenja za sezonsko delo na podlagi Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr. in 62/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZTuj-2) na način, da se:

  • sezonsko delo za največ 150 dni opravlja na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, izdanega v skladu z ZZSDT,
  • za sezonsko delo daljše od 150 dni pa je potrebno pridobiti enotno dovoljenja za sezonsko delo v skladu s 45.a členom ZTuj-2.