Če boste opravljali sezonsko delo, daljše od 90 dni, lahko pridobite enotno dovoljenje za prebivanje in opravljanje sezonskega dela.

Poleg dokazil o izpolnjevanju drugih pogojev morate predložiti tudi veljavno pogodbo o zaposlitvi ali opravljanju dela.

Dovoljenje lahko podaljšujete pri istem ali drugem delodajalcu ali naročniku dela, vendar skupna dolžina ne sme presegati šestih mesecev oziroma v izjemnih primerih sedmih mesecev.