Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost med boleznijo ali poškodbo, saj pokriva s tem povezane stroške.

V Republiki Sloveniji imamo obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Tujci, ki niste vključeni v zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, imate pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, za katere se plačilo zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, mednarodnimi sporazumi ali iz državnega proračuna.

Več informacij

Če nimate urejenega zdravstvenega zavarovanja, se za osnovno zdravstveno pomoč lahko obrnete na ambulanto za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.