Brezplačna pravna pomoč pomeni pravico do celotne ali delne zagotovitve sredstev za kritje stroškov za pravno pomoč in oprostitev stroškov sodnega postopka (v praksi so to stroški pravnega svetovanja in pravnega zastopanja). Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči se vloži na predpisanem obrazcu na sodišču, na območju katerega imate prijavljeno prebivališče.

Do brezplačne pravne pomoči so upravičene osebe, ki glede na svoj finančni položaj in položaj svoje družine ne bi bile sposobne same kriti stroškov postopka, ne da bi bil s tem ogrožen njihov finančni položaj in finančni položaj njihove družine.

Več informacij