Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji ni obvezno. Razdeljeno je na splošno (gimnazije), poklicno in strokovno izobraževanje. Traja tri ali štiri leta in se konča z maturo ali zaključnim izpitom. Razpis za vpis v srednje šole je objavljen vsako leto februarja, ko na šolah potekajo tudi informativni dnevi, prijavo pa je treba oddati v marcu. Učbenike za srednjo šolo lahko dobite pri učbeniškem skladu v šoli, če ga ta ima, delovne zvezke pa vam, če ste brez lastnih sredstev za preživljanje, zagotavlja urad. Prejemnikom otroškega dodatka ni več treba oddajati vloge za uveljavljanje subvencije malice, ker bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku. Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.