Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji ni obvezno. Razdeljeno je na splošno (gimnazije), poklicno in strokovno izobraževanje. Traja tri ali štiri leta in se konča z maturo ali zaključnim izpitom. Razpis za vpis v srednje šole je objavljen vsako leto februarja, ko na šolah potekajo tudi informativni dnevi, prijavo pa je treba oddati v marcu. Učbenike za srednjo šolo si lahko izposodite pri učbeniškem skladu v šoli, če ga ta ima in jih ob koncu šolskega leta vrnete nazaj,

Če ste brez lastnih sredstev za preživljanje oziroma drugače zagotovljenega preživljanja in ste sklenili pogodbo o integracijskih aktivnostih, vam dve leti od priznanja statusa mednarodne zaščite druge stroške, povezane z udeležbo na rednem programu izobraževanja krije urad. Drugi stroški so stroški povezani s športnimi, kulturnimi in naravoslovnimi dnevi ter strokovnimi ekskurzijami v okviru obveznega programa, delovno opremo in pripomočke za izvedbo praktičnega usposabljanja.  Med druge stroške se ne štejejo stroški nakupa mesečnih vozovnic za mestni ali medkrajevni promet.

Prejemnikom otroškega dodatka ni več treba oddajati vloge za uveljavljanje subvencije malice, ker bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku. Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.