Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Višina denarne socialne pomoči je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, vašega premoženja in prihrankov, dodeli pa se z naslednjim mesecem, ko je bila oddana vloga (če vlogo oddate v marcu, denarno pomoč dobite v aprilu). Novo vlogo s predpisanimi prilogami je treba oddati v mesecu, ki se izteka.

Vloga in dodatne informacije