V Sloveniji lahko prebivate zaradi različnih namenov. Jasen in dokazljiv namen prebivanja je eden od pogojev za izdajo dovoljenja za prebivanje:

Zaposlitev ali delo – enotno dovoljenje za prebivanje in delo
Samozaposlitev – enotno dovoljenje za samozaposleno osebo
Sezonsko delo – enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni
Dnevni delovni migrant – enotno dovoljenje za dnevnega delovnega migranta
Napotitev – enotno dovoljenje za napotene delavce
Premestitev znotraj gospodarske družbe – enotno dovoljenje za premeščeno osebo znotraj gospodarske družbe
Enotno dovoljenje zaradi visokokvalicificirane zaposlitve – modra karta EU
Opravljanje prostovoljskega dela in sodelovanje v projektih prostovoljske službe v okviru programa EU
Študij
Delo na področju raziskav, višjega in visokega šolstva
Prebivanje tujca, ki je v Republiki Sloveniji zaključil študij in želi prebivati v Sloveniji zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve
Prebivanje raziskovalcev v Republiki Sloveniji, zaradi iskanja zaposlitve ali samozaposlitve
Izvajanje pripravništva v Republiki Sloveniji
Združitev družine
Združitev družine pri osebah z mednarodno zaščito v Sloveniji
Prebivanje družinskih članov tujca, ki ima izdano dovoljenje za namene raziskovalnega dela v Sloveniji ali v Sloveniji izvaja premestitev
Drugi utemeljeni razlogi
Interes države
Rezident za daljši čas v drugi državi EU
Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva za državljane ZK
Tujec slovenskega rodu
Tuji otroci, rojeni v Sloveniji
Kaj storiti po poteku dovoljenja za začasno prebivanje?
– Kratkotrajno izvajanje storitev za katere tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje