Osnovnošolsko izobraževanje je v Republiki Sloveniji obvezno in brezplačno, traja devet let, otroke pa vpisujemo v šolo s šestimi leti. Če ste sklenili Pogodbo o integracijskih aktivnostih vam pri vpisu pomaga vaš svetovalec za integracijo, ki gre skupaj z vami in tolmačem na izbrano osnovno šolo.

Prejemnikom otroškega dodatka ni več treba oddajati vloge za uveljavljanje subvencije malice, ker bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku. Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta. Učbenike si lahko brezplačno izposodite pri učbeniškem skladu v šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, ter jih ob koncu šolskega leta vrnete.

Če ste brez lastnih sredstev za preživljanje oziroma drugače zagotovljenega preživljanja in ste sklenili pogodbo o integracijskih aktivnostih, vam dve leti od priznanja statusa mednarodne zaščite, druge stroške, povezane z udeležbo na rednem programu izobraževanja in osnovne šole za odrasle, krije urad. Drugi stroški so stroškipovezani s športnimi, kulturnimi in naravoslovnimi dnevi, šolo v naravi ter strokovnimi ekskurzijami v okviru obveznega programa, delovno opremo in pripomočke za izvedbo praktičnega usposabljanja.  Med druge stroške se ne štejejo stroški nakupa mesečnih vozovnic za mestni ali medkrajevni promet – izjema so le mladoletniki brez spremstva, vključeni v redni program izobraževanja ali osnovno šolo za odrasle.