Osnovnošolsko izobraževanje je v Republiki Sloveniji obvezno in brezplačno, traja devet let, otroke pa vpisujemo v šolo s šestimi leti. Pri vpisu vam pomaga vaš svetovalec za integracijo, ki gre skupaj z vami in prevajalcem na izbrano osnovno šolo.

Prejemnikom otroškega dodatka ni več treba oddajati vloge za uveljavljanje subvencije malice, ker bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku. Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta. Učbenike lahko dobite pri učbeniškem skladu v šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, delovne zvezke in potrebščine, povezane s športnimi, kulturnimi in naravoslovnimi dnevi, šolo v naravi ter strokovnimi ekskurzijami v okviru obveznega programa, delovno opremo in pripomočke za izvedbo praktičnega usposabljanja pa vam tri leta od pridobitve statusa zagotavlja urad. Med druge stroške se ne štejejo stroški nakupa mesečnih vozovnic za mestni ali medkrajevni promet – izjema so le mladoletniki brez spremstva, vključeni v redni program izobraževanja ali osnovno šolo za odrasle.