Vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se o opravljenem izobraževanju izda mnenje o različnih elementih vrednotenega izobraževanja. Mnenje je informativno-svetovalne narave. Podrobnejše informacije o postopku so dosegljive na portalu eUprava.

Več informacij o vrednotenju izobraževanja je dosegljivih na spletni strani ENIC-NARIC centra.

Priznavanje za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji

S tem postopkom se imetniku tuje listine z odločbo prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Postopek se začne na vašo zahtevo, ki jo vložite na predpisanem obrazcu pri vzgojno-izobraževalnem zavodu v Republiki Sloveniji, na katerem želite nadaljevati izobraževanje, razen pri priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih študijskih programih v Republiki Sloveniji.

Pri priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih študijskih programih v Republiki Sloveniji, se vloga poda z elektronsko prijavo za vpis, izpolnjeno v eVŠ, ki že v sami prijavi vsebuje tudi vlogo za priznavanje izobraževanja.