Po pridobitvi statusa mednarodne zaščite se prijavite v evidenco brezposelnih oseb pri krajevno pristojnem zavodu za zaposlovanje oziroma uradu za delo. Skupaj s svetovalcem naredita zaposlitveni načrt za lažjo in hitrejšo zaposlitev. Vaša obveznost je, da se odzovete vsakemu vabilu svetovalca, ker vas sicer lahko izbriše iz evidence brezposelnih oseb.

Zavod za zaposlovanje ima za vas pripravljene projekte, npr. usposabljanje na delovnem mestu.

V skladu z dogovorom s svetovalcem za zaposlitev na zavodu za zaposlovanje ste upravičeni tudi do različnih usposabljanj in prekvalifikacij.

Več informacij