Če vas bo delodajalec napotil na delo ali usposabljanje v podjetje v Sloveniji, lahko pridobite enotno dovoljenje za prebivanje in opravljanje dela ali usposabljanje po napotitvi.

Poleg izpolnjevanja drugih pogojev morate biti v državi, iz katere ste napoteni, socialno zavarovani, to zavarovanje pa mora vključevati tudi zdravstveno zavarovanje. Če vaše socialno zavarovanje ne vključuje zdravstvenega zavarovanja, morate prošnji priložiti dokazila o drugem ustreznem zdravstvenem zavarovanju.

Prvo dovoljenje se izda za čas, določen v dokumentu o napotitvi, vendar ne za dlje od enega leta. Če napotitev iz upravičenih razlogov ni mogla biti uresničena v celoti, se dovoljenje lahko podaljša do roka dokončanja dela ali usposabljanja – pred potekom veljavnosti dovoljenja je treba vložiti prošnjo za podaljšanje dovoljenja.